Vitaal Oud Worden geeft verschillende trainingen. Centraal in deze trainingen staan de veranderingen die de senior in zijn leven ervaart. Veranderingen in deze levensfase kunnen zijn: stoppen met werken, verliezen van dierbaren, lichamelijke en geestelijke ongemakken, eenzaamheid en (gedwongen) verhuizen. Dit vraagt veel van u en gebeurt ook niet altijd automatisch. Wij helpen u hier graag bij.

Thema’s voor een vitaal leven die in de training aan bod kunnen komen zijn:

  • Mindset/brein
  • Voeding & beweging
  • Ontspanning
  • Omgeving/sociaal netwerk
  • Identiteit/zingeving
  • Overig

Zie ook het concept van ‘Positieve Gezondheid’ van Machteld Hubers

Trainingen die ik op dit moment geef: