De training Kom in beweging & blijf in balans is voor de senior die de regie in eigen hand wil houden, zich wil voorbereiden op de toekomst, die in balans wil blijven en die wil leren omgaan met de veranderingen in de 3e en 4e levensfase.

Waarom
Vitaal Oud Worden biedt trainingen, workshops en coaching voor senioren die eigenaarschap willen nemen over hun eigen leven en de balans in hun leven willen bewaken. Hierbij staan de veranderingen die de senior in zijn/haar ‘derde en vierde leeftijd’ ervaart centraal. Veranderingen in deze levensfases kunnen zijn: stoppen met werken, het verliezen van dierbaren, lichamelijke en geestelijke ongemakken, eenzaamheid en een andere woonomgeving. Daarnaast zijn er veranderingen waar we geen invloed op hebben maar waar we wel op in kunnen spelen: we worden steeds ouder, de zorgkosten worden hoger, mantelzorgers raken overbelast en we moeten steeds langer thuis blijven wonen.

Wat kun je verwachten
Zes inspirerende workshops van 2,5 uur waarin jouw leven centraal staat. Hoe vitaal ben ik op dit moment?
Wat brengt mij uit balans? Wat wil ik bereiken? Hoe ga ik dit realiseren? Wat staat mij hier nog voor in de weg?
Samen met leeftijdsgenoten bespreken we iedere bijeenkomst een ander onderwerp en gaan hiermee aan de slag. Aan het einde van de workshops heb je inzicht verkregen in je vitaliteit en heb je verschillende acties ondernomen om voorbereid te zijn op je toekomst.

Iedere maand zal er een bijeenkomst zijn waarbij één van de volgende vitaliteitspijlers centraal staat:
– Mindset/brein
– Voeding & beweging
– Ontspanning
– Omgeving
– Identiteit/zingeving
– Overig
Hierbij geven we een cijfer voor je huidige vitaliteit en een cijfer waar je het komende half jaar naar toe wilt werken. Dit doen we door verschillende (huiswerkoefeningen). Gedurende het half jaar zullen we werken aan het realiseren van je doelen.

Voor meer informatie: mariska@vitaaloudworden.nl