De training Kom in beweging & Blijf in balans is voor de senior die de regie in eigen hand wil houden, zich wil voorbereiden op de toekomst, die in balans wil blijven en die wil leren omgaan met de veranderingen in de 3e en 4e levensfase.

Waarom
Vitaal Oud Worden biedt trainingen, workshops en coaching voor senioren die eigenaarschap willen nemen over hun eigen leven en de balans in hun leven willen bewaken. Hierbij staan de veranderingen die de senior in zijn/haar ‘derde en vierde leeftijd’ ervaart centraal. Veranderingen in deze levensfases kunnen zijn: stoppen met werken, het verliezen van dierbaren, lichamelijke en geestelijke ongemakken, eenzaamheid en een andere woonomgeving. Daarnaast zijn er veranderingen waar we geen invloed op hebben maar waar we wel op in kunnen spelen: we worden steeds ouder, de zorgkosten worden hoger, mantelzorgers raken overbelast en we moeten steeds langer thuis blijven wonen.

Wat kun je verwachten
Een inspirerende dag waarin jouw leven centraal staat. Hoe vitaal ben ik op dit moment?
Wat brengt mij uit balans? Wat wil ik bereiken? Hoe ga ik dit realiseren? Wat staat mij hier nog voor in de weg?
Samen met leeftijdsgenoten bespreken we verschillende vitaliteitsonderwerpen. Aan het einde van de workshop heb je inzicht verkregen in je vitaliteit en heb je verschillende acties benoemd om voorbereid te zijn op je toekomst.

Tijdens de workshop staan de volgende vitaliteitspijlers centraal staat:
– Mindset/brein
– Voeding & beweging
– Ontspanning
– Omgeving
– Identiteit/zingeving
– Overig
Hierbij geven we een cijfer voor je huidige vitaliteit en een cijfer waar je de komende tijd naar toe wilt werken. Dit doen we door verschillende oefeningen. Uiteindelijk ga je zelf aan de slag met verkregen tools en je geformuleerde doelen.

Voor meer informatie: mariska@vitaaloudworden.nl